Rumisam

Merkez Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlir RRUGA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 68 99 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : rrugailir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Cüneyt NUR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 136
TÜ E-Posta : cuneytnur@trakya.edu.tr