Bölümler » TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları

ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

HADİS ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim BİLİK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : abdurrahimbilik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Hukuku

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelâm

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Sema GEYİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : semageyin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tasavvuf, Kelâm, ELT

TEFSİR ANABİLİMDALI

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR