Akademik Kadro

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Necip YILMAZ

Görev : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 223 02 16
TÜ E-Posta : mnecipyilmaz@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Halim IŞIK

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 14
TÜ E-Posta : halimisik@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Cevdet KILIÇ

Görev : İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cevdetkilic@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Emina SADİKOVİÇ

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eminasadikovic@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Nebile ÖZMEN

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nebileozmen@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Thaer ALHALLAK

Görev : İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : thaeralhallak@trakya.edu.tr

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Yrd.Doç.Dr. Ramadan DOĞAN

Görev : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Abas JAHJAİ

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : abasjahjai@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İsa KAYAALP

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : isakayaalp@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ömer Kasım Kahya

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : okasimkahya@trakya.edu.tr

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Necdet ÜNAL

Görev : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : TEFSİR ANABİLİMDALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Fatih YAKAR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : fatihyakar@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : TASAVVUF ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Enes TEMEL

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : enestemel@trakya.edu.tr

Yrd.Doç. Ahmad SAWAN

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ahmadsawan@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. A'aeda KHADEAR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : Aaedakhadear@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Ahmad ALSYOUF

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Ahmad OMAR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : ahmadomar@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Areej ZUHILY

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : areejzuhily@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Ehsan Al HAMMAMİ

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ehsanalhammami@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Fatima OMAR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : fatimaomar@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Kalthoum SULAİMAN

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : gulsumsulaiman@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Orabi ORABİ

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : orabiorabi@trakya.edu.tr

Arş.Gör. İzzettin ASLAN

Görev : İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : izzettinaslan@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Muhammed Yakup KEPENEK

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : myakupkepenek@trakya.edu.tr