Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Nebile ÖZMEN

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nebileozmen@trakya.edu.tr

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah KOLTAŞ

Görev : TASAVVUF ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nefise Zehra KALKANCI

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nzehrakalkanci@trakya.edu.tr