Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Felsefe

Dr. Öğr. Üyesi Alim Emin YUSUFOĞLU

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aeminyusufoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Din Eğitimi

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Abas JAHJAI

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : abasjahjai@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim BİLİK

Görev : İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : abdurrahimbilik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Hukuku

Öğr. Gör. Abdullah GİRAY

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (551) 158 36 96
TÜ E-Posta : abdullahgiray@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kuran, Kıraat ve Musiki

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Jeoloji öğretmeni