Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Abas JAHJAI

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : abasjahjai@trakya.edu.tr

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Abdurrahim BİLİK

Görev : İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : abdurrahimbilik@trakya.edu.tr