Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necip YILMAZ

Görev : İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 223 02 16
TÜ E-Posta : mnecipyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Felsefesi Tarihi

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelâm

Prof. Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih SOYSAL

Görev : KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mfatihsoysal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal KOCA

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : mkemalkoca@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : HADİS VE İSLAMİ İLİMLER

Öğr. Gör. Muhammed Mücteba EMRE

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mmuctebaemre@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili Beleğatı, İslam Hukuku

Arş. Gör. Muhammed Yakup KEPENEK

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : myakupkepenek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Arş. Gör. Muhammet KÜÇÜKBALTACIOĞLU

Görev : TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkucukbaltacioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir

Arş. Gör. Mücahit KARAKAŞ

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mucahitkarakas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis