Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Halim IŞIK

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 14
TÜ E-Posta : halimisik@trakya.edu.tr

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Halil İbrahim KAYGISIZ

Görev : TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hibrahimkaygisiz@trakya.edu.tr