Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Tarihi

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim KAYGISIZ

Görev : TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hibrahimkaygisiz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir