Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sema GEYİN

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : semageyin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat

Öğr. Gör. Semra TANIR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : semratanir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Sezgin ELMALI

Görev : KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : sezginelmali@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelam