Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kasım Kahya

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : okasimkahya@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : geleneksel türk sanatları

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Ömer Faruk KAHVE

Görev : TASAVVUF ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : omerfarukkahve@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tasavvuf