Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Thaer ALHALLAK

Görev : İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : thaeralhallak@trakya.edu.tr

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Dr. Tuba YILDIZ

Görev : İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tubayildiz@trakya.edu.tr

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!