Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Emina SADİKOVİÇ

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eminasadikovic@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Din Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Enes TEMEL

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : enestemel@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat